Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
  • info@vietmyautomation.com
  • 0913703747

Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty TNHH Tự Động Hoá Việt Mỹ được thành lập từ năm 2006. Từ đó cho đến này Chúng tôi luôn là công ty dẫn đầu về lĩnh vực tự động hoá ở thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi cung cấp trọn gói các giải pháp công nghệ tối ưu nhất về ứng dụng Robot trong lĩnh vực sản xuất: 

  • Các loại Robot mới và tân trang: hàn, cắt, mài, sơn, gắp...
  • Thiết kế và thi công trọn gói các hệ thống tự động.
  • Chuyển giao công nghệ và đào tạo Robot.
  • Tân trang, bảo trì và sửa chữa Robot.
  • Gia công hàn sản phẩm bằng Robot.