A-TIP For Robot (40L)

A-TIP For Robot (40L)

A-TIP For Robot (40L)

A-TIP For Robot (40L)

A-TIP For Robot (40L)
  • info@vietmyautomation.com
  • 0913703747

A-TIP For Robot (40L)

A-TIP For Robot (40L)

Mã sản phẩm: A-TIP For Robot (40L)

  • Danh mục: CONTACT TIP
  • Nơi xuất xứ: Nhật Bản
  • Nhà sản xuất: OTC

Giá: đ

Số lượng:

Tổng tiền: đ

Hotline hỗ trợ

0913703747

A-TIP FOR ROBOT (40L)

*Đọ chính xác cao vìg cách hạn chế lỗi.
* Nâng cao độ chính xác của lỗ đối với đường kính dây, và độ chính xác trục của vít và lỗ.
* Hơn nữa, có sẵn dòng cho robot và MAG bán tự động.